1. Mezinárodní přehlídka:

      Podmínky účasti

     2. I Autor

      Autor byl mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013 studentem a přihlašované práce vznikly v rámci školy.

      II Výstavní okruhy

      Přehlídka není dělena do kategorií. Následující seznam je pouze orientační:

      • Plakáty
      • Knihy a výstavní katalogy*
      • Časopisy, noviny a další periodika*
      • Identita (jednotný vizuální styl akcí, institucí, výstav, společností nebo míst a jeho aplikace: logotypy, plakáty, tištěné materiály, manuály, webové stránky a propagační předměty**)
      • Informační design (orientační a informační systémy, prostorové prvky**)
      • Návrh písem (nová písma a příklady jejich použití)
      • Obalový design
      • Další propagační materiály (letáky, brožury, katalogy)
      • Digitální média (webové stránky, softwarové aplikace a interaktivní instalace)
      • Grafický design v pohybu (video, animace, titulky)

      *) Nebudou přijaty ilustrace, které nejsou nedílnou součástí knih nebo časopisů, tj. např. volné grafické listy a původní ilustrace.

      **) Prostorové a experimentální realizace zašlete ve fotodokumentaci formátu A1 nebo A2, značky a symboly např. ve formátu A4.

      III Počet exponátů

      Každý uchazeč může zaslat maximálně 7 exponátů.

      IV Přihláška

      Přihláška je dostupná elektronicky na adrese www.bienalebrno.org a není nijak zpoplatněna. Přihláška je platná pouze po obdržení všech přihlášených prací poštou.

      V Doručení exponátů

      Každý exponát musí být doplněn identifikačním štítkem (automaticky zaslán každému z přihlašovaných po vyplnění online přihlášky). Exponáty musí být odeslány bez paspart či rámů a zásilka nesmí být zatížena celními nebo poštovními poplatky. Neuvádějte prosím na zásilce její pojistnou hodnotu.

      VI Termín

      Termín pro online vyplnění přihlášky a zaslání exponátů je 31. leden 2014.

      VII Vrácení exponátů

      Zaslané práce nebudou vráceny ani pojištěny, pokud vystavující předem neuhradí veškeré náklady. Vystavené exponáty a další vybraná díla budou po skončení výstavy zařazena do sbírek Moravské galerie v Brně. Vystavující obdrží po skončení bienále osvědčení o své účasti.

      VIII Katalog

      Přihláška k účasti na výstavě opravňuje pořadatele bezplatně použít zaslanou dokumentaci nebo pořídit fotoreprodukce či videozáznam exponátů pro katalog, propagaci výstavy a pro kulturně-výchovnou činnost.

      Pořadatel vydá katalog, který si každý přihlášený může objednat s 30% slevou.