1. Mezinárodní přehlídka:

      Výběrová porota

     2. Jednání výběrové poroty proběhlo ve dnech 17. a 18. března 2014 v prostorách Moravské galerie v Brně. Porota posoudila především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů, to vše též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů. Více o přihlášených pracech …

      • Linda Dostálková (designérka, pedagožka, CZ)Založila studio The Bestseller Creative Platform (společně se sestrou Danielou Dostálkovou, v r. 2005). Vede ateliér grafického designu Text Forma Funkce na Fakultě umění v Ostravě. Studuje na Werkplaats Typografie v Arnhemu. V roce 2003 absolvovala scénografii na Janáčkově akademii múzických umění, mezi lety 2001 – 03 studovala nová média na Akademii výtvarných umění ve Varšavě a v r. 2000 – 01 na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci. Koncepce její práce vychází zejména ze studia dramatických umění. Zabývá se implikací scénických postupů do grafického a expozičního designu.
      • Joris Kritis (designér, pedagog, BE)Joris Kritis (1983) studoval grafický design na akademii Sint-Lucas v Ghentu a v roce 2008 absolvoval postgraduální program Werkplaats Typografie v Arnhemu. Od roku 2009 působí jako nezávislý grafický designer.

       Mezi lety 2009 a 2011 byl spolu s Julií Peeters autorem grafické úpravy časopisu pro současné umění Metropolis M, v roce 2010 společně zpracovali novou podobu identity Beursschouwburg v Bruselu, která získala cenu veřejnosti v soutěži Cobra Power of Print.

       Mezi klienty patří The Royal Museum of Fine Art, Brussels, Contour, Mechelen, the Appel Curatorial Programme, Amsterdam, ROMA Publications, OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Canadian Centre for Architecture, Piet Zwart Institute, Architecture Workroom Brussels, BOZAR, Brussels, If I Can’t Dance …, Amsterdam, Elisa Platteau Gallery, EPFL, Lausanne, The Flemish Architecture Institute, a další.

       V roce 2012 byla jeho práce vybrána do Mezinárodní přehlídky 25. Bienále Brno, a s publikací Changing Cultures of Planning získal cenu Prix Fernand Baudin, a brozovou medaili v soutěži Most Beautiful Book of the World v Leipzigu. Úprava publikace The Flanders Architectural Review 2012 byla vybrána mezi nejlépe upravené knihy v přehlídce Best Designed Books v Holandsku.

       Od roku 2011 pravidelně vyučuje na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu. Vedl též workshopy na školách v Ghentu, Oranjenstadtu a Talinnu.
      • Mikuláš Macháček (designér, pedagog, CZ)Grafický designér, studoval na VŠUP v Praze a ABK v Maastrichtu. Po pracovní stáži ve Studiu Dumbar (Den Haag, NL) byl osm let členem Studia Najbrt (Praha, CZ). V roce 2011 založili společně se Šárkou Zíkovou studio zetzetzet. Zabývají se grafickým, interiérovým a produktovým designem. Mikuláš Macháček vede třetím rokem Ateliér grafického designu 2 na FaVU v Brně.
      • Marek Pokorný (kurátor, CZ)Marek Pokorný (*1963) je kurátor, publicista a kulturní manažer. V 90. letech působil jako kurátor a výtvarný kritik v denním tisku, v letech 1995 až 2000 byl editorem časopisu Detail – listy pro vizuální kulturu. V letech 2003 a 2004 působil jako hlavní kurátor Domu pánů z Kunštátu Domu umění města Brna. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem Moravské galerie v Brně. Jako kurátor připravil celou řadu výstav současného umění včetně projektů pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále v Benátkách (2005 a 2013). Od roku 2013 je ředitelem PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava. Je předsedou organizačního výboru Bienále Brno.
      • Indrek Sirkel (designer, pedagog, EE)Indrek Sirkel (1984) je grafický designer, pedagog a nakladatel působící v Tallinnu, Estonsko. Po absolutoriu Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam) v roce 2007 a roční stáži na Jan van Eyck Academie (Maastricht) pracoval zejména na publikacích pro estonské kulturní instituce. Od roku 2007 působí na katedře grafického designu Estonské akademie umění.

       Jeho závěrečná práce na Gerrit Rietveld Acadmie – publikace 37 Assignments – se věnuje výuce grafického designu tamtéž. V současné době připravuje aktualizovanou verzi, která bude představena na 26. Bienále Brno.

       V roce 2010 založil, společně s umělkyní Anu Vahtra, Lugemik – malé nezávislé vydavatelství v Talinnu, Estonsko. Lugemik vydává publikace a tiskoviny, pracuje v těsné spolupráci s umělci, spisovateli a tiskárnami. V roce 2013 Lugemik otevřel v Talinnu knihkupectví; to je umístěno v prostorách staré garáže sovětských časů v areálu Estonského musea moderního umění (EKKM).

       Jím upravené publikace byly mezi lety 2005 a 2013 destkrát vybrány mezi nejkrásnější estonské knihy. V roce 2012 obdržel ocenění pro nejlepšího mladého designera v Estonsku (SÄSI award). Lugemik též v roce 2013 získal jednu z cen Estonské kulturní nadace.
     3. Mezinárodní přehlídka: Studentské práce, Výběrová porota, 17.–18.3.2014
      Mikuláš Macháček, Marek Pokorný, Joris Kritis, Indrek Sirkel, Linda Dostálková

      /11
     4. Vyjádření výběrové poroty 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014


      Linda Dostálková

      Díky účasti ve výběrové porotě jsme měli možnost zhlédnout mnoho inspirativních přístupů a metod. Kritéria soudobého grafického designu jsou subjektivní a to, co můžeme považovat za grafický design, mění obrysy. Vymezit je před vvýběrem prací by znamenalo, že předpokládáme povahu přihlášených exponátů. Domnívám se, že studenti dnes pečlivě vybírají kontext, ve kterém svou práci chtějí vidět. Jsou mnohem více vedeni k tomu, aby přemýšleli nad tím, kam jejich činnost směřuje a v čem je výjimečná. Expoziční koncepce kurátorů bienále je maximálně otevřena návštěvníkům k tomu, aby si mohli vytvořit vlastní interpretaci soudobého grafického designu na poli uměleckých škol.


      Joris Kritis

      Porota při výběru prací do soutěžní přehlídky bienále nepracovala podle žádných zvláštních kritérií. Zaslané práce byly velmi různorodé co do kontextu, média atd., takže uplatňovat nějaká formální kritéria nemělo smysl. Vybírali jsme spíše intuitivně a na základě toho, co nás zaujalo a upoutalo. Velmi pozitivně nás překvapilo, že velká většina vybraných a přijatých prací je velmi kvalitních, že se studenti opravdově a hluboce angažují do svých projektů a že mnoho prací je experimentální povahy.


      Mikuláš Macháček

      Pro výběr prací jsem si záměrně nestanovil žádná konkrétní kritéria. Ta mi pro koncipování studentské přehlídky přišla nepodstatná. Řekl bych, že jednotlivé exponáty jsme vybírali poměrně intuitivně a na většině jsme se v porotě shodovali. Velice překvapivá byla celkově vysoká, až profesionální úroveň prací. Na studentském bienále ale postrádám více nezařaditelných experimentálních pokusů. Vtipným úletem je pro mne několik videí, které se v přehlídce objeví.


      Indrek Sirkel

      Jsem velmi rád, že jsem se mohl na práci poroty podílet. Celková kvalita zaslaných prací byla velmi vysoká. Snad nejvíc mě překvapilo, že jsem nezaznamenal nijak moc „studentských“ studentských prací – tedy výstředních, legračních, levně vyrobených, bláznivých experimentů. Namísto toho jsem se setkal s profesionálně zvládnutým grafickým designem. Můj druhý poznatek se týkal toho, že jen málo prací skutečně reaguje na školní zadání. Nepodařilo se nám dát dohromady mnoho souborů, kde by byl patrný základní úkol zadaný učitelem. Našli jsme několik příkladů „investigativních projektů“, ale hlavně se jednalo o „volnou tvorbu“.