1. 19.6.201426.10.2014Výstava

      Doprovodné výstavy

      Vzít si linku na procházku.

      Výstava o zadáních ve výuce designu

     2. Opakují se, předávají se dál, přizpůsobují se, vyvíjejí se v čase. Úkoly jsou výstupem různých metodik a historie výuky designu, ale stejně tak to jsou výplody současných učitelů: nápady, zápisky, výmysly i poznámky z papírků. Učitelovu práci mohou usnadnit knihy či předměty a výstupy jsou nejčastěji vizuální – zatímco úkoly jsou založeny hlavně na jazyce. Učitel tu funguje jako autor. Stanoví pravidla, dá pokyny k práci, představí problém, popíše cvičení, vyvolá nebo povzbudí činnost, připraví hru, stimuluje nějaký proces nebo nadhodí pár otázek. Úkoly jsou jako hádanky, podněcují myšlení a vyžadují řešení, zatímco zároveň nepřímo vymezují a formulují představy o designu. Tato výstava mapuje způsoby a směry ve výuce designu a zve k prozkoumání svých prostor. Projděte si ji svou cestou po své vlastní lince. Dívejte se, hrajte si, poslouchejte, čtěte, přemýšlejte.

      Koncepce Nina Paim (BR)Nina Paim se narodila roku 1986 v Brazílii, žije a pracuje v Berlíně. Oklikou přes ekonomii a filozofii se dostala ke studiu grafického designu na ESDI v Rio de Janeiro a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu. Jejím absolventským projektem byla Escola Alberta, dočasná škola designu, která se konala v Riu od 6. do 11. srpna 2012. Nina se ve své práci zabývá koncepty vedení a spolupráce, často je tedy založena na spolupráci s mnoha dalšími lidmi. Od dokončení studií pracuje samostatně jako grafická designérka s občasnými výlety do oblastí kurátorství, zprostředkovávání a učení. Za svou práci s Corinne Gisel byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award). , spolupráce Emilia Bergmark (SE)Emilia Bergmark se narodila v roce 1986 ve Švédsku, v současnosti žije a pracuje v Amsterdamu a v Londýně. Roku 2012 dokončila studia umění a grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Její práce zaujímá fenomenologický postoj ke každodenním tématům. Jejím prostřednictvím může divák znovu objevit poetiku i absurditu v každodenní realitě. Pracuje s různorodými médii, jež zahrnují instalace, objekty, film i tiskoviny. , texty Corinne Gisel (CH)Corinne Gisel se narodila roku 1987 ve Švýcarsku, žije a pracuje v Curychu. Po absolvování studií na Gerrit Rietveld Academie (2012) pracovala především jako nezávislá grafická designérka v oblasti umění a kultury – buď sama nebo ve spolupráci s dalšími designéry. Její práce dokládá velký zájem o jazyk v jeho písemné podobě, což se projevuje jak v typografické stránce jejích projektů, tak v samotném psaní. Její spolupráce s Ninou Paim byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award). , vystavené práce studentů School of Design v Basileji (CH), FBAUL v Lisabonu (PT), Estonian Academy of the Arts v Talinu (EE) a VUT v Brně (CZ).

      Tato výstava vznikla na základě zadání kurátorů 26. Bienále Brno 2014.

     3. Vzít si linku na procházku. Výstava o zadáních ve výuce designu, expozice
      (foto: TC&AM&RP)

      /8
     4. Související články

      1. Publikace

       Bienálové Noviny

       letní a podzimní vydání

       Nina Paim