1. Moravská galerie v Brně

     2. Moravská galerie v Brně, druhé největší muzeum umění v České republice, je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v zemi se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou.

      Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. V roce 1961 získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění nové prostory a svůj dnešní název – Moravská galerie v Brně. V současné době vlastní Moravská galerie v Brně čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a vilu Dušana Jurkoviče. Společně s vídeňským Muzeem užitého/současného umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy.

      Moravská galerie v Brně prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech.

      www.moravska-galerie.cz