1. Publikace

      26. Bienále Brno 2014

      katalog

      1. 1/31
      1. Obsah

       • Mezinárodní přehlídka: Studentské práce
       • Off-White Paper. O Bienále Brno a o vzdělávání
       • Vzít si linku na procházku. Výstava o zadáních ve výuce designu
       • Od A do B do C
       • Nábytek
       • Céline Condorelli (GB): Revize
       • The Study Room
       • Laureáti Grand Prix Bienále Brno 2012
       • Osobnosti českého grafického designu
       • Lada Hubatová-Vacková (CZ)Lada Hubatová-Vacková (nar. 1969), historička umění, pedagožka, kurátorka. Přednáší dějiny dekorativního umění a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a nově působí také jako kurátorka užitého umění v Moravské galerii v Brně. Je autorkou nebo koeditorkou několika knih (Tiché revoluce uvnitř ornamentu 1880–1930, Zlínská umprumka. Od průmyslového výtvarnictví po design 1959–2011, Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let, Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970), a řady odborných i publicistických textů. Za výstavu Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930 získala zvláštní cenu Výstava roku 2012 Gloria Musealis a mladými umělci do 35 let udělovanou Umělec má cenu 2013. Za stejnojmennou knihu byla v roce 2013 nominována v oblasti výtvarné kritiky na Cenu F. X. Šaldy. , Iva Knobloch (CZ)Iva Knobloch (1964). Kurátorka sbírky užité grafiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, specializuje se na historii grafického a produktového designu, autorka a editorka knih mj. Ladislav Sutnar: Praha-New York (2003), Ladislav Sutnar v textech (2010), externě přednáší historii grafického designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. : Od ornamentálního kreslení k „fototypo“ a světelným reklamám
       • Sympozium
       • OFF Program

       Tiráž

       Koncepce katalogu: Johannes Breyer, Fabian Harb, Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško
       Texty: Johannes Breyer & Fabian Harb, Tomáš Celizna & Adam Macháček & Radim Peško, Céline Condorelli, Lorne Darnell, Nina Paim & Corinne Gisel, Rudy Guedj, Lada Hubatová-Vacková & Iva Knobloch, Elisabeth Klement & Pieter Verbeke, Moritz Küng & Armand Mevis & Linda van Deursen, Jan Press, Sulki & Min Choi, Marta Sylvestrová
       Grafické řešení: Johannes Breyer (DE)Johannes Breyer (1987) je grafický designér německo-chilského původu se sídlem v Berlíně. Se habla Español. Před absolutoriem na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdamu (NL) studoval v Curychu (CH) a pracoval pro designové studio NORM. Spolu s Fabianem Harbem působí pod hlavičkou švýcarské písomolijny Dinamo. Nabízejí typografické služby a prodej písem, a nebo navrhují katalogy spíše velkých formátů. Občas je zván k přednáškám a workshopům pro studenty na různých menších uměleckých školách. , Fabian Harb (CH)Fabian Harb (1988) je švýcarský designér a návrhář písem. Po absolvování Basel School of Design (CH), pracuje se studiem Laurenz Brunner i samostatně. Spolu s Johannesem Breyerem působí pod hlavičkou švýcarské písomolijny Dinamo, která nabízí též písma tvořená na zakázku. Přednášel v Gutenberg Museum Mainz (DE), Basel School of Design (CH) a University of Arts Coburg (DE). ve spolupráci s Tomáš Celizna, Adam Macháček, Radim Peško
       Tisk: Tiskárna Helbich a.s., Brno

       Česko-anglické vydání, 248 stran, 240 × 320 mm
       Moravská galerie v Brně, 2014
       ISBN 978-80-7027-274-9

       Kde zakoupit

       Česká republika

       Estonsko

       Jižní Korea

       Nizozemí

       Účastníci Mezinárodní přehlídky si mohou katalog objednat s 30% slevou.
       Máte zájem tuto publikaci nabídnout ve vašem knihkupectví? Kontaktujte nás.

      2. 26. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014, katalog
       (foto: TC&AM&RP)

       /2