1. Publikace

      Off-White Paper. O Bienále Brno a o vzdělávání

      vizuální čítanka

      1. 1/10
      1. Vzdělávání znamená individuální rozvíjení dovedností, znalostí a porozumění, ale i celospolečenskou aktivizaci a přeskupování zdrojů i lidí. Projekt Off-White Paper, pojatý jako vizuální čítanka 26. mezinárodního bienále graického designu, se zaměřuje právě na tento aspekt.

       Bienále Brno už od roku 1963 představuje to nejlepší z grafického designu v celosvětovém měřítku. Publikace se snaží zmapovat pedagogické zázemí takto prokázané excelence a vychází přitom z údajů o autorech přijatých prací z posledních pěti ročníků Bienále Brno. Kdo jsou tito autoři z hlediska státní příslušnosti, genderu a věku? Ve které zemi, městě a na jaké škole studovali? Za jakých ekonomických podmínek? A jak se z perspektivy těchto kategorií v průběhu posledních deseti let měnilo zastoupení autorů na Bienále Brno?

       Publikace i výstava Off-White Paper prezentuje svá zjištění pomocí souboru obrazových grafů, ozřejmujících některé základní skutečnosti o graickém designu a vzdělávání, tak jak se projevovaly v posledním desetiletí na Bienále Brno.

       Tiráž

       Autoři koncepce, editoři, grafické řešení: Sulki & Min Choi (KR)Sulki & Min jsou grafičtí designéři z korejského Soulu. Sulki Choi vystudovala komunikační design na Chungang University (Jižní Korea) a Min Choi na Seoul National University (tamtéž). Oba získali magisterský titul v oboru grafického designu na Yale University, New Haven, USA. V letech 2003–2005 se věnovali výzkumu na Jan van Eyck Academie v nizozemském Maastrichtu. Od svého návratu do Soulu pracují Sulki & Min převážně v kulturní sféře; spolupracují s institucemi i s jednotlivci na vytváření jednotného vizuálního stylu, marketingových materiálů a publikací. V roce 2006 uspořádali svoji první samostatnou výstavu v Gallery Factory v Soulu a získali za ni výroční uměleckou cenu, kterou uděluje organizace Arts Council Korea. Účastnili se mnoha kolektivních výstav, které pořádal spolek Frankfurter Kunstverein, Moravská galerie v Brně, Bienále grafického designu v Ningbo, Projekt umění ve veřejném prostoru v Anyang, Centrum umění v Arko, Platform Seoul, Muzeum moderního umění v Gyeonggi, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts v San Francisku, Walker Art Center v Minneapolisu a další. Vytvářejí a vydávají knihy ve svém vlastním vydavatelství Specter Press a často přitom spolupracují se současnými korejskými výtvarnými umělci a spisovateli. Sulki & Min pracovali jako grafičtí designéři pro BMW Guggenheim Lab, společný projekt Guggenheimovy nadace a BMW, po celé tři roky, kdy fungovala v New Yorku, Berlíně a Bombaji, a vytvořili pro ni interaktivní systém grafické identity založený na participaci online. V roce 2013 se Min Choi stal vedoucím kurátorem mezinárodního typografického bienále Typojanchi v Soulu. Oba se věnují výuce grafického designu a typografie – Sulki Choi na Kaywon School of Art & Design a Min Choi na University of Seoul.
       Spolupráce: Jeon Hyeon-woo
       Tisk: Tiskárna Didot s. r. o.

       Česko-anglické vydání, 296 × 216 mm, 72 stran
       Moravská galerie v Brně, 2014
       ISBN 978-80-7027-275-6

       Publikace vznikla na základě zadání kurátorů 26. mezinárodního bienále graického designu Brno 2014 jako doprovodný sborník ke stejnojmenné výstavě.

       Kde koupit

       Česká republika

       Estonsko

       Jižní Korea

       Máte zájem tuto publikaci nabídnout ve vašem knihkupectví? Kontaktujte nás.