1. Publikace

      Doporučená literatura

     2. 26. Bienále Brno 2014

      *Reakce*

      1. 1/22
     3. Reakce a články o 26. Bienále Brno 2014, červen 2014 – únor 2015.

      Sesbírali a sestavili Radim Peško (CZ)Radim Peško je grafický designér žijící a pracujicí v Londýně. Ve své práci se zaměřuje na tvorbu písem, publikací, vizuálních identit a je také iniciátorem výstavních projektů spojených s grafickým designem. Mezi jeho aktivity se řadí práce pro Moravskou galerii v Brně, Secession ve Vídni, nebo Bedford Press v Londýně. Podílel se na identitách Museum Boijmans v Rotterdamu, Stedelijk Museum v Amsterdamu, či Berlin Biennale 8 mimo jiné. Účast na výstavách zahrnuje Graphic design in production, Minneapolis/New York, nebo Graphic Design Worlds v Triennale Design Museu v Miláně. Pravidelně spolupracuje s Kateřinou Šedou na výtvarných projektech a knihách. V roce 2010 založil a řídí digitální písmolijnu RP Digital Type Foundry. Je hostujícím lektorem na Gerrit Rietveld Akademii v Amsterodamu a École nationale supérieure des beaux-arts v Lyonu. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně. , Tomáš Celizna (CZ)Tomáš Celizna (1977) se věnuje grafickému designu zejména ve spojení s novými technologiemi. V letech 2001 až 2005 působil pod hlavičkou dgú. Prostřednictvím Fulbrightova stipendia (2006) absolvoval studium grafického designu na Yale University School of Art v New Haven (MFA, 2008). V současné době žije a pracuje jako nezávislý designér v Amsterdamu, kde také působí jako lektor grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Spolupráce zahrnují, mezi jinými, BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht; Graduate School of Design Harvard University, Cambridge; Fakulta Architektury ČVUT, Praha; OASE Journal for Architecture, Rotterdam; Royal Academy of Art, The Hague; Sandberg Instituut, Amsterdam; Stedelijk Museum, Amsterdam a The New Institute, Rotterdam. Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního bienále grafického designu Brno. a Adam Macháček (CZ)Adam Macháček (1980) je grafický designér. Po studiích na VŠUP, Rietveld Akademii v Amsterdamu a Ecal v Lausanne spoluzaložil v roce 2004 studio Welcometo.as, od roku 2011 členem kolektivu 2014 Designers. Zabývá se především navrhováním knih a publikací, ilustrací a identit. Spolupracoval mimo jiné s Moravskou galerií v Brně, Théâtre de Vevey (sezóny 2003–2012), Galerií Rudolfinum, SFMOMA, Chronicle Books, Památníkem národního písemnictví, Domem umění města Brna a dalšími. Pro Bienále Brno inicioval a připravil výstavy Work from Switzerland (2004) a Work from Mars (2006, spolu s Radimem Peškem). Od roku 2011 je členem kurátorského týmu Mezinárodního Bienále grafického designu v Brně. Žije a pracuje v Berkeley. .

      Bienále Brno, 2015
      Vazba měkká, lepená, print-on-demand
      136 stran, 21 × 29.7 cm, anglicky, česky, německy, italsky, korejsky, slovensky
      Objednat na Lulu.com

     4. Contestations

      Learning From Critical Experiments in Education

      1. 1/6
     5. Contestations brings together a range of artists, theorists and other practitioners to consider the state of education and learning in light of political struggle, institutional crisis and new media platforms. Focusing on creative experiments in education, Contestations seeks to instigate a conversation about the future direction of education that challenges existing academic models while examining possibilities for strategic intervention and self-organisation.

      Edited by Tim Ivison & Tom Vandeputte (NL)Tom Vandeputte je spisovatel a teoretik žijící v Londýně a v Amsterdamu. Přednáší kritickou teorii a vede stejně zaměřený program na Sandberg Institute a jako hostující lektor vyučuje na Royal College London. Získal s vyznamenáním titul MREs na London Consortium a aktuálně dokončuje doktorát z filozofie v Centru pro kulturní studia, Goldsmith College. Publikoval v různých knihách a časopisech, včetně Metropolis M a Log. Spolu s Timem Ivisonem byli editory knihy Contestations (Bedford Press, 2013), která se zabývá experimentálními formami vzdělávání a samostatně organizovaným učením mimo akademickou sféru.
      With contributions by Franco ‘Bifo’ Berardi, Sean Dockray, Jakob Jakobsen, Nils Norman, Gregory Sholette and Ultra-red

      Bedford Press, 2013
      vazba měkká, s přebalem
      192 stran, 4.7 × 9.5 cm, anglicky
      ISBN 978-1-907414-23-7
      objednat online AA Bookshop

     6. No Perfect Schools

      1. 1/7
     7. Publikace vznikla jako katalog k výstavě Doposud nebylo dokonalých škol, konané v rámci OFF Programu Bienále Brno 2014. Výstava představila sbírku učebních nástrojů (předmětů, pomůcek, metod, rituálů...), vytvořených pedagogy uměleckých škol pro své studenty. V publikaci jsou vystavující zastoupeni svými texty a obrazovou dokumentací příspěvků.

      Autoři: Ivana Dudková a Vojtěch Pochop
      Texty: Vasil Artamonov, Petr Babák, Palo Bálik, Federico Díaz a David Kořínek, Lenka Klodová, Tomáš Knoflíček, Vladimír Kokolia, František Kowolowski, Petr Lysáček, Luděk Rathouský a Jiří Franta, Jiří Surůvka, Mária Topolčanská, Filip Vančo, Tomáš Vaněk, Martin Zet

      Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, 2014
      Vazba měkká lepená
      150 stran, 14.8 x 21 cm, česky, anglicky
      objednat online ArtMap nebo na textformafunkce@gmail.com

     8. Proto

      Grafický design a současné umění

      1. 2/6
     9. Souborná publikace mapující grafický design s přesahem do současného umění je rozdělená do třech kapitol:

      Manifest – kapitola první vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti.

      Nečitelnost – kapitola druhá ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové.

      Je to design – kapitola třetí klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolínají. Autonomizace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu.

      autoři: Petr Bosák, Robert Jansa autoři textů: Petr Babák, Blumfeld S. M., Petr Bosák, Tomáš Celizna, Karel Císař, Vít Havránek, Ondřej Chrobák, Robert Jansa, Iva Knobloch, Jiří Kovanda, Václav Magid, Markéta Magidová, Adam Macháček, Marek Meduna, Radim Peško, Tomáš Pospiszyl, Kateřina Přidalová, Jan Rous, Richard Rozhoň, Jiří Skála, Ondřej Slačálek, Jan Šerých, Markéta Vinglerová

      Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013
      Vazba měkká, šitá
      244 stran, 16,9 × 24 cm, česky
      ISBN 978-80-87259-22-1
      Objednat online

     10. Rostislav Vaněk. Graphic Design | Type Design

      Práce z let 1964–2014

      1. 1/12
     11. Publikace shrnuje padesátiletou činnost předního českého grafického designéra a typografa a vedoucího ateliéru Grafického designu a vizuání komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kniha je řazena chronologicky a ukazuje autorovy práce do školních let, přes celou řadu plakátů a tiskovin pro kulturní akce, až k velkým projektům začátku 21. století. Je zde dokumentována jeho úzká spolupráce s Bienále Brno, významnou mezinárodní přehlídkou grafického designu. V publikaci jsou otištěny Vaňkovy významné projekty, jako vizuální styl pražského metra, Československé obchodní banky i jeho podíl na vizuálním stylu Československých aerolinií. Řada knižních titulů dokumentuje Vaňkův přínos této oblasti. Je autorem grafického řešení stovek knih pro přední česká nakladatelství. Publikace dokumentuje i jeho známkovou tvorbu. Druhá část otiskuje jeho práce na tvorbě tiskových abeced, kterým se věnuje posledních deset let. Jsou zde zastoupena všechna jeho písma, jejich praktické ukázky, i skici dalších záměrů písmolijny Signature.

      Texty Karel Haloun, Milena Klasová, Iva Knobloch (CZ)Iva Knobloch (1964). Kurátorka sbírky užité grafiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, specializuje se na historii grafického a produktového designu, autorka a editorka knih mj. Ladislav Sutnar: Praha-New York (2003), Ladislav Sutnar v textech (2010), externě přednáší historii grafického designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. , Marek Pokorný (CZ)Marek Pokorný (*1963) je kurátor, publicista a kulturní manažer. V 90. letech působil jako kurátor a výtvarný kritik v denním tisku, v letech 1995 až 2000 byl editorem časopisu Detail – listy pro vizuální kulturu. V letech 2003 a 2004 působil jako hlavní kurátor Domu pánů z Kunštátu Domu umění města Brna. V letech 2004 až 2012 byl ředitelem Moravské galerie v Brně. Jako kurátor připravil celou řadu výstav současného umění včetně projektů pro Česko-Slovenský pavilon na Bienále v Benátkách (2005 a 2013). Od roku 2013 je ředitelem PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava. Je předsedou organizačního výboru Bienále Brno. , Jan Solpera, Jiří Šetlík, Alan Záruba

      KANT, 2014
      vazba měkká, šitá
      425 stran, 21,7 × 21,6 cm, česky, anglicky
      ISBN 978-80-7437-136-3
      objednat online Kosmas, ArtMap

     12. Taking a Line for a Walk

      Assignments in Design Education

      1. 1/35
     13. Draw your classmate. Look at your shoe. Make a horizon. Let a river of ink flow down a sheet of paper, make an egg appear as if it were floating. Create music with Illustrator, explain the world in ten images, and draw a letter in three seconds. Now say goodbye to the computer. Become a human algorithm. Clean your apartment, make a picnic, build a kite, and tell a joke. Don’t take it too seriously. Make it simple, small, big, more. Do not fear failure. Work quickly and roughly. Work accurately and systematically. Think more, design less. Design is visual pollution, design is always for others, design changes people’s lives. The world is changing. What can you do? What if? Why? Be convincing. Be ambitious. Be on time. Come prepared. Work alone. Work together. Observe, examine, imagine, conceive, present, discuss, repeat. Start over. Begin from zero.

      Taking a Line for a Walk brings attention to something that is often neglected: the language and verbal artefacts of design instruction. Including contemporary and historical examples, this book is a compendium of 224 assignments in design education.

      This publication departed from the exhibition Taking a Line for a Walk, part of the 26th Brno Biennial 2014, 19 June – 26 October 2014, The Moravian Gallery in Brno

      Conceived by Nina Paim (BR)Nina Paim se narodila roku 1986 v Brazílii, žije a pracuje v Berlíně. Oklikou přes ekonomii a filozofii se dostala ke studiu grafického designu na ESDI v Rio de Janeiro a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu. Jejím absolventským projektem byla Escola Alberta, dočasná škola designu, která se konala v Riu od 6. do 11. srpna 2012. Nina se ve své práci zabývá koncepty vedení a spolupráce, často je tedy založena na spolupráci s mnoha dalšími lidmi. Od dokončení studií pracuje samostatně jako grafická designérka s občasnými výlety do oblastí kurátorství, zprostředkovávání a učení. Za svou práci s Corinne Gisel byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award). , Corinne Gisel (CH)Corinne Gisel se narodila roku 1987 ve Švýcarsku, žije a pracuje v Curychu. Po absolvování studií na Gerrit Rietveld Academie (2012) pracovala především jako nezávislá grafická designérka v oblasti umění a kultury – buď sama nebo ve spolupráci s dalšími designéry. Její práce dokládá velký zájem o jazyk v jeho písemné podobě, což se projevuje jak v typografické stránce jejích projektů, tak v samotném psaní. Její spolupráce s Ninou Paim byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award). , and Emilia Bergmark (SE)Emilia Bergmark se narodila v roce 1986 ve Švédsku, v současnosti žije a pracuje v Amsterdamu a v Londýně. Roku 2012 dokončila studia umění a grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Její práce zaujímá fenomenologický postoj ke každodenním tématům. Jejím prostřednictvím může divák znovu objevit poetiku i absurditu v každodenní realitě. Pracuje s různorodými médii, jež zahrnují instalace, objekty, film i tiskoviny.
      Edited by Nina Paim (BR)Nina Paim se narodila roku 1986 v Brazílii, žije a pracuje v Berlíně. Oklikou přes ekonomii a filozofii se dostala ke studiu grafického designu na ESDI v Rio de Janeiro a na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu. Jejím absolventským projektem byla Escola Alberta, dočasná škola designu, která se konala v Riu od 6. do 11. srpna 2012. Nina se ve své práci zabývá koncepty vedení a spolupráce, často je tedy založena na spolupráci s mnoha dalšími lidmi. Od dokončení studií pracuje samostatně jako grafická designérka s občasnými výlety do oblastí kurátorství, zprostředkovávání a učení. Za svou práci s Corinne Gisel byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award).
      Coedited by Emilia Bergmark (SE)Emilia Bergmark se narodila v roce 1986 ve Švédsku, v současnosti žije a pracuje v Amsterdamu a v Londýně. Roku 2012 dokončila studia umění a grafického designu na Gerrit Rietveld Academie. Její práce zaujímá fenomenologický postoj ke každodenním tématům. Jejím prostřednictvím může divák znovu objevit poetiku i absurditu v každodenní realitě. Pracuje s různorodými médii, jež zahrnují instalace, objekty, film i tiskoviny.
      With an accompanying essay by Corinne Gisel (CH)Corinne Gisel se narodila roku 1987 ve Švýcarsku, žije a pracuje v Curychu. Po absolvování studií na Gerrit Rietveld Academie (2012) pracovala především jako nezávislá grafická designérka v oblasti umění a kultury – buď sama nebo ve spolupráci s dalšími designéry. Její práce dokládá velký zájem o jazyk v jeho písemné podobě, což se projevuje jak v typografické stránce jejích projektů, tak v samotném psaní. Její spolupráce s Ninou Paim byla v červnu 2013 nominována na Švýcarskou cenu za design (Swiss Design Award).

      Spector Books, 2016
      Wire-o with softcover in reverse binding
      280 pages, 20.3 × 25.4 cm (8 × 10 inches), English
      ISBN: 978-3-95905-081-4

      Order online at Spector Books
      Order online at MG E-Shop

     14. The Visual Event

      An Education in Appearances

      1. 1/4
     15. Is it possible to understand graphic design as a practice beyond an object-centric approach, as a practice beyond the conception and production of well-designed and printed artefacts? Which other potentials to create a public should be considered integral to design as an activity? The Visual Event explores the question of how such an extended practice could be thought, which graphic, spatial and temporal forms such a situational practice could take, and tests the idea of the “visual event” from various perspectives of visual culture. The project compiles numerous contributions by artists, academics, designers, architects, and students of the System-Design Class at the Academy of Visual Arts Leipzig.

      Edited by Oliver Klimpel (DE)Oliver Klimpel (narozen v Drážďanech) je grafický designér, který žije v Londýně a vede tam studio Büro International. Podílí se na mnoha designových projektech pro kulturní i komerční sektor, jako například Tate Modern v Londýně, Museum Folkwang v Essenu, Goethe-Institut v Londýně či Taipei Contemporary Art Center. Po letech vyučování na Central Saint Martins College of Art & Design a London College of Communication byl v roce 2008 jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Lipsku, kde vede třídu systémového designu.
      With contributions by Oliver Klimpel, James Hellings, Planningtorock, William Haggard, Alexander Garcia Düttmann, Friedrich Tietjen, Eva Weinmayr, Carolin Lerch, Mia Frostner & Robert Sollis (EUROPA), Franciska Zólyom, System-Des

      Spector Books, 2014
      vazba měkká, s přebalem
      200 stran, 15 × 22 cm, anglicky
      ISBN: 978-3-944669-62-5
      objednat online Spector Books

     16. Workshop Journal Brno

      Parallel School Brno, September 17th–21st, 2014

      1. 1/7
     17. We asked ourselves what we want education to be and exchanged different approaches on teaching design. We discussed with the curators about this year’s Biennal, their role as teachers and if students censor themselves. We got our hands dirty and painted collaboratively. We thought about appropriation and its connection to education. We visited the Villa Tugendhat and traced its history with earphones, pencils and copy machines. We reviewed the so-called importance of failing and examined possibilities to visualize thought. We compared our individual ways of seeing and explored the visual language of education. We visited the exhibition »Taking a Line for a Walk« with curator Nina Paim and problematized the role and use of assignments. Finally, we gave the lecture »Stay Hungry. Stay Foolish, Said the Academy and Fed Us to the Lions.«

      Organization, Documentation & Layout: Robert Haselbacher, Robert Preusse, Stefanie Rau, Till Wittwer Special thanks to our guests: Tomáš Celizna, Jan Kristek, Adam Macháček, Nina Paim, Radim Peško. As well as: Henk Groenendijk, Jarek Sedlak, Oliver Klimpel, Anna Šimková, Dima Stefanova. Type: Our Times, Our Times Grotesk, Times New Roman Supported by: Verein der Gestaltung e.V., Berlin Printed wherever possible.

      This journal is available as PDF for download on www.parallel-school.org