1. 20.6.201412:0020.6.201413:00Přednáška

       Barbara Steiner (AT)

       Spletité vztahy

      2. Na první pohled je situace zdánlivě zcela jasná: Původní rozdělení na užité a volné umělecké disciplíny se postupně proměňuje a dělicí linie dnes vede mezi kreativním průmyslem / kreativní ekonomií a vizuálním uměním. Když se podíváme blíže, vidíme, že oborové rozdělení bylo nahrazeno ekonomickým, a to ve stejné míře v umění i v grafickém designu. Na jedné straně se sbližují konceptuální přístupy / kritické postupy grafického designu a umění, které se velmi často vážou k menším projektům, k různým zájmovým oblastem a závisejí na veřejném financování. Na druhé straně ekonomizace designu a umění velmi pokročila, přičemž objemy obchodů v této oblasti dosahují působivých výšek. Tyto „dva světy“ se prakticky vůbec neprotínají. Čím dál víc je otázkou volby, kam člověk sám sebe situuje.

       Barbara Steiner ve své přednášce zkoumá vztah mezi uměním a grafickým designem v souvislosti s ekonomickými dělicími liniemi. Kromě toho se bude zabývat možnostmi kritického přístupu a výukou kritické praxe v oblasti umění a designu v dnešní době.

      3. Barbara Steiner (AT)

       Barbara Steiner je kurátorka, editorka a autorka, která se zaměřuje na politiku reprezentace, institucionální kritiku / kritičnost, architekturu a výstavy. Mezi lety 2001 a 2011 vedla Galerie für Kunst Zeitgenössische v Lipsku. Stála také u zrodu výroční výtvarné ceny INFORM, která se uděluje grafickým designérům působícím v kontextu grafického designu a umění. Od května 2012 do května 2013 Steiner vedla nadnárodní projekt Europe (to the power of) n, který probíhal v jedenácti městech nejen v Evropské unii. Poté působila jako kurátorka v Castrum Peregrini v Amsterdamu, kde se věnovala především vztahu umění a grafického designu zejména v kontextu jejich sociální a ekonomické propojenosti.
      4. Související články

       1. Publikace

        Bienálové Noviny

        letní a podzimní vydání

        Barbara Steiner
     1. Sympozium

      20.–22.6.2014

     2. Ve dnech 20., 21. a 22. června 2014 proběhne třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.

      Sympozium nabídne možnost seznámit se s osobnostmi grafického designu, s jejich prací a názory. Rovněž bude i příležitostí k osobním rozhovorům a kritické diskusi. Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina.

      Moderuje James Langdon (designér, GB)James Langdon je nezávislý designér. Je jedním ze šesti ředitelů galerie Eastside Projects v Birminghamu ve Velké Británii, kterou vedou sami umělci; je také zakladatelem putovní školy School for Design Fiction. V roce 2012 mu lipská Galerie für Kunst Zeitgenössische udělila Mezinárodní ocenění za konceptuální design Inform. Jako designér spolupracoval s mnoha umělci a institucemi, mimo jiné s Book Works, Londýn; Sternberg Press, Berlín; Contemporary Art Gallery, Vancouver; a OCA, Oslo. Mezi jeho kurátorské aktivity patří „Arefin & Arefin: The Graphic Design of Tony Arefin“, Ikon Gallery, Birmingham, Velká Británie (2012); „Construction School“, Kunstverein, Amsterdam, Nizozemsko (2012); „In:quest of Icarus“ Normana Pottera, Stedelijk Museum, Amsterdam, Nizozemsko (2012); a „Book Show“, Eastside Projects, Birmingham, Velká Británie (2010). Přednáší na institucích v mnoha zemích světa, například v Konstfack, Stockholm, Švédsko; Camberwell College of Arts, Londýn, Velká Británie; Werkplaats Typografie, Arnhem, Nizozemsko; HFG Karlsruhe, Karlsruhe, Německo; a Jan van Eyck Academie, Maastricht, Nizozemsko.